DZIAŁKI W CZERTYN I CIEMINO,GM.IŃSKO, POW.OK.99 HA

3 650 000 PLN4 PLN/m2

Informacje

Zaktualizowano na 13 stycznia, 2021 w 12:16 am

  • Miejscowość: Czertyń
  • Numer oferty: SWO 376383
  • Cena: 3 650 000 PLN
  • Powierzchnia terenu: 988539 m2
  • Typ nieruchomości: Działki
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż

Cechy

Opis

Nieruchomość gruntowa rolna zlokalizowana w Czertyń, gm. Ińsko, powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie , o powierzchni łącznej 98.8539 ha.
Powyższa nieruchomość gruntowa składa się z 6-ciu działek współgraniczących, o powierzchniach odpowiednio: 40.36 ha, 44.5639 ha, 9,28 ha oraz 1.18 ha – Czertyń oraz o pow. 2.46 ha, 1.01 ha – Ciemnik .
1. Działka o pow.40,36 ha – rodzaje użytków: RV-29.48 ha, RVI- 10,59 ha, LsV – 0.29 ha.
2. Działka o pow.44.5639 ha- rodzaje użytków: RV-22.3082 ha, RVI- 17.6976 ha, RVIz- 0.4139 ha, LsV – 0.4703 ha, Lzr-RV- 0.2558 ha, Lzr-RVI-
1.9652 ha, , Lzr-RVIz- 1.4529 ha.
3. Działka o pow.9 .28 ha-rodzaje użytków: RV-2.61 ha, RVI- 5.12 ha, RVIz – 0.10 ha, LsV- 1.45 ha.
4. Działka o pow. 1.18 ha -rodzaje użytków: RV- 0.51 ha, RVI- 0,67 ha.
5. Działka o pow. 2.46 ha – rodzaj użytku: RV-2.01 ha, RVI- 0.45 ha.
6. Działka o pow. 1.01 ha – rodzaj uzytku: RV-0.89 ha,LsV-0.009 ha, RVI-0.03 ha.

Dla niniejszego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w obowiązujacym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy : Uch nr III/18/2002 z 30.12.02 – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny kompleksów leśnych wskazane do rozwoju poprzez wprowadzenie zalesień. Gmina w dn 23.06.2016 podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium.
Nie rozpoczeto procedury zmierzajacej do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Gmina nie podieła uchwały o wyznaczeniu strefy rewitalizacji. Nie zostały objete uproszczonym planem urzadzenia lasu.
Działki przylegają do drogi oraz do dużego kompleksu lesnego. Znajduje się w części zachodniej Jezioro Krzemieńskie.
Przez działki przebiega linia średniego napięcia eWN.

Dopłaty unijne plus możliwość upraw tworzą przedmiotową ofertę bardzo atrakcyjną.

Cena do rozmów.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą ofertą.

Podobne nieruchomości

242 200 PLN200 PLN/m2

10 miesięcy temu

161 760 PLN120 PLN/m2
działka z nielicznym starodrzewiem

9 miesięcy temu

558 000 PLN650 PLN/m2
WARSZEWO OSTATNIE DZIAŁKI DO SZYBKIEJ ZABUDOWY

4 miesiące temu

2 405 000 PLN175 PLN/m2
Działki sprzedaż, Szczecin
2 405 000 PLN175 PLN/m2

1 rok temu